top

Zajęcia

Profil prowadzonych zajęć jest bardzo różnorodny. Od ogólnorozwojowych, poprzez ukierunkowane na pracę nad poszczególnymi partiami ciała, mniej lub bardziej intensywne, a kończąc na aktywności fizycznej dla seniorów.

Wróć